inventariseren, adviseren, implementeren van netwerken

De automatisering binnen een bedrijf speelt een beslissende rol in het slagen van uw primaire processen. Daarnaast gaat de aanschaf van soft- en hardware al snel gepaard met grote bedragen. Het is dan ook belangrijk hieraan voldoende aandacht te besteden.
Wij kunnen u hulp bieden bij één of meer van de volgende trajecten:

  • vaststellen informatiebehoeften
  • advies aanschaf software/hardware
  • opstellen automatiseringsplan
  • coördinatie implementatie en optimalisatie
systeembeheer en onderhoud van netwerken

We zijn het inmiddels gewend; onderhoud plegen we aan ons voertuigen- en machinepark. Als we dit verzuimen kan dat tot storingen leiden die grote gevolgen kunnen hebben. Dit geldt ook voor netwerksystemen of systemen in het algemeen. Wordt dit namelijk te zwaar belast, of laten we toe dat er software geïmplementeerd wordt die de configuratie ondermijnt, dan leidt het ook hier tot problemen en hoge kosten. Periodiek systeemonderhoud is dan ook een must om de automatisering storingsvrij te laten fungeren.

leveren van hard- en software

Als ondersteuning van onze beheersactiviteiten verzorgen wij complete installaties, al dan niet met onderaannemers, en leveren de benodigde hard- en software.
Om het voor u als klant mogelijk te maken om alles in een hand te laten verzorgen wij het gehele traject van advies, ontwikkeling, installatie en beheer.

internet en xDSL oplossingen

Internet neemt een steeds belangrijkere plaats in als het gaat om het automatiseringssysteem van een bedrijf of organisatie. Dit betekent dat de interne systemen meer en meer gekoppeld worden met het internet.
beXam Networks kan deze koppeling voor u ontwikkelen en verzorgen.