bexa, back-up
Back-up

Back-ups maken op gezette tijden op externe media is noodzaak om uw berijfsvoering te kunnen continueren mocht er een fout ontstaan.

Back-ups op externe media plaatsen die op een andere locatie staan, geeft u veel meer zekerheid. Niet alleen krijgen alle bestanden online een reservekopie, er wordt ook goed voor gezorgd onder gecontroleerde omstandigheden.

U bepaalt zelf welke bestanden(groepen) in aanmerking komen voor deze service.

Zo maar een voorbeeld van de waarde van online back-up: een bestand terughalen dat 14 dagen geleden is geback-upt kan dus gewoon.